Mineralentherapie

In mijn zoektocht naar meer energie kwam ik de Eidonmineralen tegen. Deze mineralen zijn zo puur! Het enige wat mijn lichaam maar hoeft te doen is het tot zich te nemen. En dat gaat zonder problemen, omdat de mineralen ongebonden zijn, ongebonden blijven en via het mondslijmvlies direct wordt opgenomen.
Tijdens en na de mineralentherapie heb ik zo’n duidelijk  positief verschil in mijn herstel gemerkt, dat ik niets anders kon bedenken dan dat ik deze ervaring wil delen met anderen. Hieronder vind je enige informatie over het belang van de mineralen

De synergie tussen mineralen en belangrijke lichaamsprocessen
Bij het werken met mineralen als voedingssupplement is het van belang zich te realiseren dat het inzetten van één mineraal direct of indirect invloed kan uitoefenen op de functionaliteit van andere mineralen. En mineralen doen meer dan dat. Ze zijn essentieel voor de productie van bijvoorbeeld antioxidanten, vitamines, eiwitten, enzymen, vetzuren en hormonen. Een tekort aan mineralen zal leiden tot een tekort aan deze voor ons lichaam en onze gezondheid essentiële stoffen.

Het menselijke lichaam bestaat voor zo’n 4% uit mineralen. Voor iemand met een gewicht van 60 kg is dat bijna 2,5 kg aan mineralen. Van veel mineralen is bekend dat ze onmisbaar zijn voor het reguleren van wel duizenden chemische en enzymatische lichaamsprocessen. Mineralen kunnen niet door het menselijk lichaam worden aangemaakt. De enige manier waarop wij deze essentiële bouwstenen tot ons krijgen is via de voeding.

Dat de aanwezigheid van mineralen essentieel is voor ontelbare lichamelijke processen is al lang en breed bekend. Essentieel betekent ook dat ons lichaam mineralen zelf niet kan aanmaken. Dat betekent dat je de mineralen uit je voeding moet halen.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat mineralen onmisbaar zijn voor ons functioneren. Opvallend vind ik de grote rol die is weggelegd voor het mineraal boron (borium), dat door een deel van de wetenschappers vreemd genoeg niet als essentieel mineraal wordt beschouwd.

Mineralen zijn essentieel voor de aanmaak van antioxidanten

Antioxidant Benodigde mineralen
Alfaliponzuur zwavel
Catalase boron – ijzer – zink
Glutathion boron – magnesium – selenium – zink – zwavel
Glutathionperoxidase boron – selenium
Superoxidedismutase boron – mangaan – zink – koper – ijzer

 

Mineralen zijn essentieel voor de aanmaak van de vitamines 

Vitamine: Benodigde mineralen
Vitamine A boron – ijzer – magnesium – zink
Vitamine B magnesium – mangaan en zink voor: vitamine B1, magnesium en zink voor: vitamine B6,
kobalt voor: vitamine B12,
ijzer voor: vitamine B3.
Vitamine C silicium, vitamine C wordt geregenereerd door o.a. glutathion en alfaliponzuur, deze antioxidanten hebben mineralen nodig.
Vitamine D boron – magnesium – zink
Vitamine E mangaan
Vitamine K boron – magnesium – zink – zwavel

Mineralen zijn essentieel voor de aanmaak van hormonen en de vetstofwisseling

Mineralen zijn bijvoorbeeld belangrijke processen die onmisbaar zijn bij de productie van diverse hormonen en bij hormonale processen. Denk aan het schildklierhormoon T4 of T3, die respectievelijk vier en drie jodiumelementen bevatten. De vitamine-D-spiegel in de actieve vorm van (het hormoon) calcitriol wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid van boron. Daarnaast vormt boron belangrijke boroestercomplexen met o.a. fosfolipiden en glycolipiden die van belang zijn voor de celwandfuncties.

Mineralen zijn essentieel voor de aanmaak van enzymen

Enzymen functioneren niet zonder hun specifieke ecofactoren: de mineralen! Een enzym kan niet worden aangemaakt bij een tekort aan het juiste mineraal.

Mineralen zijn essentieel voor de aanmaak van aminozuren en eiwitten

Aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, gebruiken mineralen als bouwstof. Een belangrijk aminozuur als cysteïne gebruikt koper, zink en zwavel. Methionine gebruik ijzer, zwavel en molybdeen. Voor de synthese van hemoglobine, een essentieel bloedeiwit, zijn bijvoorbeeld de mineralen ijzer en zink nodig. Zonder mineralen zou ons lichaam niet in staat zijn om bijvoorbeeld spierweefsel, dat rijk is aan eiwit, aan te maken.

Bron: Boek – De synergie tussen mineralen en belangrijke lichaamsprocessen
ISBN 9781364172893