Lichttherapie

Via onze ogen nemen we zonlicht op. Slecht 15% van dit licht gebruiken we om te zien. De overige 85% stimuleert alle processen in de hersenen en in het lichaam. Onze leefomgeving bevat echter zo weinig zonlicht dat de ogen onvoldoende zonlicht kunnen opnemen. De hersenen en het lichaam functioneren daardoor niet optimaal en zo ontwikkelen we ziekten.

Het zonlicht dat de ogen opnemen wordt omgezet in elektrische signalen. Deze verspreiden zich in de hersenen en stimuleren daar drie soorten hersenfuncties:

  • De aansturing van de lichamelijke functies. De activatie van de hypothalamus stimuleert via het hormoonstelsel en zenuwstelsel de werking van alle organen en systemen in het lichaam, zoals de ademhaling, de spijsvertering, de bloedcirculaties, het immuunsysteem, de vochthuishouding, de lichaamstemperatuur en het slaap- en waakritme
  • De emotionele functies. De activatie van het limbisch systeem stimuleert de regulatie van emotionele reacties, stemmingen en onbewust gedrag. Dit stimuleert vermogens als zelfbewustzijn, optimisme, motivatie, empathie, communicaties, intuïtie en creativiteit.
  • De mentale functies. De activatie van de grote hersen stimuleert het bewustzijn, de aandacht , de aanneming, de oriëntatie, de concentratie, het denken en het geheugen. De stimuleert het vermogen om te leren, problemen op te lossen, iets in te beelden, plannen te maken en initiatieven te nemen en cognitieve functies als spreken, luisteren, lezen, schrijven en rekenen.

Deze lichttherapie is onder andere te gebruiken bij de volgende indicaties

Lichamelijk

diverse aandoeningen, verzwakte afweer, slaapproblemen, vermoeidheid, verstoord dag- en nachtritme, stress- en spanningsklachten.

Emotioneel

wisselend stemmingen, angstgevoelens, onzekerheid, depressieve gevoelens, onrustig en gespannen voelen, ongemotiveerd zijn.

Mentaal

geheugenzwakte, niet helder kunnen denken, concentratiezwakte, ADD, ADHD, initiatiefverlies, leerproblemen, desoriëntatie, taalproblemen.

Wellicht dat deze therapie je aanspreekt. Met een half uurtje in de week, ga je al heel veel positieve veranderingen merken. Bij behoefte kan het vaker.