Water is het meest dankbare element op aarde. Ze neemt mee, zonder er iets voor terug te vragen. Water bestaat uit 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom (H₂O).

Door een waterstofbehandeling of kuur, krijg je als het ware een innerlijke douche. Een innerlijke douche voor je lichaamscellen. Daar waar verstoring in je lichaam is opgetreden en je lichaam door disbalans van voedingsstoffen, niet kan loslaten, kan waterstof als innerlijke douche fungeren om weer vitaal en krachtig te worden. 

Waterstof werkt als het meest krachtigste anti-oxidant in je lichaam en is niet giftig. Waterstof is 175 keer effectiever dan vitamine C en 860 x effectiever dan co-enzyme Q10. Omdat waterstof zo klein is, is de werking ervan zeer efficiënt, het bereikt alle cellen. Vergeleken met grotere moleculen zoals vitamine E en C bevat het veel meer elektronen. Deze elektronen doneren zichzelf aan een giftig molecuul en vormt water! Daarmee kun je zeggen dat waterstof subtiel ontgiftend werkt en zeer geschikt is voor (over)gevoelige mensen.

Je lichaam produceert zelf waterstofgas en is in staat om waterstof te maken. 

Dit gebeurt vooral in de darmen. Bacteriën in de darm, zeg maar de “beestjes” die voor jou het

werk moeten doen om voor jou eten te verteren en de goede stoffen te

laten opnemen, produceren vooral heel veel waterstof. Omgekeerd is ook waar: ongezonde darmflora produceert veel minder waterstof waardoor virussen, bacteriën en toxinen gaan ophopen. In normale situaties vindt de productie van waterstof ook plaats in lichaamscellen die energie produceren.

Wetenschappelijk sterk onderbouwd.

Wat zijn de effecten van waterstofgas

 • Uit super veel gepubliceerde onderzoeken blijkt dat waterstofgas vrije radicalen wegvangt (anti-oxidant) en zodoende de lichaamscellen en daarmee de vitale organen beschermt.
 • De waterstofmoleculen gaan selectief te werk en ontkrachten niet alle waardevolle oxidanten; ze verbinden zich alleen met agressieve oxidanten en uit die verbinding ontstaat weer water. 
 • Het helpt het lichaam bacteriën, virussen, schimmels, gisten en protozoën te vernietigen
 • Het helpt het lichaam chemicaliën en zware metalen te ontgiften
 • DNA & RNA beschermend en versterkt de genetische expressie
 • Anti-tumor effecten
 • Ontstekingsremmend
 • Versterkt de lichaamseigen anti-oxidant pathway
 • Anti-allergisch
 • Verbetert cognitieve functies
 • Versterkt het metabolisme
 • Vermindert pijn en vermoeidheid van spieren
 • Beschermt de zenuwbanen
 • Vermindert lactaatvorming (melkzuur)
 • Beschermt de huid, anti-aging effect
 • Vermindert cellulitis en rimpels
 • Beschermt het hart
 • Gunstig effect Diabetes Mellitis  type 1 en type II
 • Beschermt tegen straling van WIFI & radioactiviteit
 • Zorgt voor vertraagde celafbraak
 • Verbetert de biologische beschikbaarheid van supplementen
 • Betere doorbloeding
 • Positief effect op cholesterolgehalte
 • Zorgt voor een verbeterde vochthuishouding
 • Werkt bloedsuikerspiegel stabiliserend 
 • Lagere verzadigde vetzuren gehalte
 • Creëert meer energie in de lichaamscellen (ATP)
 • Sneller herstel
 • Verbeterde perifere circulatie
 • Verhoogt de prestaties van de hersenen

Wat kan waterstofgas doen bij een COVID infectie

Waterstofgas neutraliseert vrije radicalen waardoor de schade aan het longweefsel wordt beperkt. De eerste onderzoeker die hierover in 2007 wetenschappelijk onderzoek heeft gepubliceerd is Ikuroh Ohsawa en zijn team. Zij beschrijven dat waterstofgas, moleculaire waterstof, selectief beschadigende vrije radicalen neutraliseert. Sommige vrije radicalen zijn

belangrijk als boodschappermoleculen in de cellen, deze worden niet beïnvloed aldus dit onderzoek. De conclusie van beide onderzoeken is dat waterstof selectieve-antioxidant-effecten heeft en zo de gevaarlijke effecten van een cytokinestorm kan verminderen.

Bij stress van cellen, bijvoorbeeld door virale infecties van de luchtwegen zoals bij een Corona infectie, produceren witte bloedcellen, vooral macrofagen en neutrofielen, veel vrije radicalen. De uitstoot daarvan wordt respiratory burst genoemd. Het doel is om ziekteverwekkers en niet goed functionerende cellen te beschadigen. 

Waterstof werkt als een anti-oxidant en beschermd de DNA&RNA en versterkt de expressie. Waterstof hydrateert van binnenuit, vangt agressieve oxidanten en bindt ze. Door dit proces ontstaat in het lichaam weer water. Jouw innerlijke douche!

Symboliek van Water

Water is het belangrijkste element voor onze aarde en voor ons als mens. Mooi om te beseffen dat de aarde voor 70% uit water bestaat en ons lichaam ook 70% water behoort te bevatten.

Water staat symbool voor reiniging en zuivering en werd naast aarde, lucht en vuur als de vier basiselementen van de schepping van de Aarde beschouwd. Van oudsher wordt er met eerbied en respect mee omgegaan en wordt water gebruikt voor reiniging en inwijding. 

Men was zich terdege bewust van de afhankelijkheid van water en men kende het wispelturige karakter ervan. Teveel water (met overstromingen) of te weinig water (met droogte als gevolg) bracht hoe dan ook rampspoed en onheil. Van oudsher speelt water dan ook een cruciale rol. Niet alleen vanuit praktische behoefte aan water voor mens, plant en dier, of vanuit angst voor (te veel of te weinig) water. Ook in spiritueel en boven zintuigelijke opzicht werden en worden aan water krachten en machten van hogere orde verbonden. 

“Door te erkennen dat het water een essentiële rol in onze evolutie en overleving speelt, door respect en dankbaarheid tot uitdrukking te brengen, transformeren wij water van iets nuttigs tot iets heiligs. Omdat wij mensen voor ons overleven afhankelijk zijn van water respecteren wij het sinds het begin der tijden. 

Het heilige van water is een belangrijk aspect in elke samenleving sinds het begin van de beschaving. Laten we daarom daadwerkelijk het water beschermen nu vervuiling, vernietiging van ecosystemen en aantasting van het natuurlijk milieu zo manifest is. 

Water maakt een blijvende indruk. 

Omdat elk van ons deel is van de mensheid, kan een bewustzijnsverandering door een kleine groep mensen al een krachtige uitwerking hebben” 

(note uit het boek “Het Wezen van Water”).